Historie

spiral_w386px

ÅR 1

Alt levende har et udgangspunkt, et forløb og en afslutning. Det kalender-system vi europæere bruger, har Jesu fødsel som udgangspunkt, og vi lever derfor alle under tidsforløbet af denne kalenders fremadskridende proces.


Talrækken: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 er selve grundlaget for numerologi. Den udtrykker en biologisk proces, fra tal til tal. Her overført fra århundrede til år-hundrede. Hver talsymbol står for nogle positive og negative værdier. Samtidig er hvert tal dannet af erfaring-erne fra de forrige tal, så tallet 9, som det højeste, har alle de andre tals erfaringer i sig.


jesus
Kristendommens kalendersystem, start år 1, som er den vestlige verdens udviklingsproces


300-TALLET

Vidste du, at vendepunktet for kristendommen, hvor de fra at være forfulgt blev til en anerkendt religion, skete i tre afgørende år: 311 – 313. Vejen var nu banet for fortsat udvikling.- Hvorfor skete det i 300-tallet? Havde det noget med de første tre tal i talrækken at gøre? Læs hvad den numerologiske tallogik siger.


600-TALLET

Vidste du at et sideskud på den kristne kirkes kalender blev dannet ved Islams opståen i 16 - 7 - 622 og en ny ”kalendervej” gik nu i en anden retning. Dette var i sig selv konfliktskabende og vi lever stadig under denne delings problematik. - Hvorfor skete det netop i 600-tallet? Starten på den muslimske kalender – år 622 - er nu kommet til 1400-tallet.


1389

Vidste du at da serberne tabte til de tyrkiske muslimer på ”Solsortesletten” den:
28 - 6 - 1389
1 + 6 + 3
lå der i denne dato, talkoden for nederlaget til NATO, 610 år  senere, da de i bestræbelserne på at skabe et storrige, endnu en gang tabte efter NATO`s udmattende bombardementer.


NATO startede bombardementerne:
24 - 3 - 1999
6 + 3 + 1


Milosevic overgav sig:
3 - 6 - 1999
3 + 6 + 1


NATO  gik ind i Kosovo
12 - 6 – 1999
3 + 6 + 1

Kosovo-krigens udgangspunkt var år 1389
Da der var afstemning i det serbiske parlament om krigens ophør, stemte 136 medlemmer for dens ophør. Nationen accepterede nederlaget.


Milosevic som var bærer af de serbiske stormagtsdrømme, var neutraliseret og bragt under lås og slå, 613 år efter nederlaget på ”Solsortesletten”. Hans talmønster, sammen med nationens Serbiens talmønster, er forunderligt indflettet i hinanden, som netop dokumenterer det resultat vi alle sammen kender.


1500-TALLET

Vidste du, at i et meget lille geografisk område i Mellemeuropa, der dukkede to store reformatorer op, der begge var født den 10, og to der begge var født den 1., som desuden havde samme fødselsdags grundtal. De skabte nogle afgørende ændringer i kirkens magtstruktur som bredte sig i forskellige retninger ud i verden.


1500_tallet


Tallet 10 kaldet ”reformatorernes tal”, er tallet for stor selvstændighed, hvor nullet indikerer helhed, ”at være nær Gud”, og tallet 1 udtrykker målrettet lederskab.


1600-tallet

Er den engelske filosof Thomas Hobbes (1588 - 1679) også Thomas Hamilton (1950 - 1996) , der blev født 316 år efter? Afslutter Thomas Hamilton gennem sit livs handlinger Thomas Hobbes uforløste karma?


Læs om den numerologiske bevisførelse i ”Talmesteren” (17 sider).


Talmæssig bevis for reinkarnation
tm_web_1600_pic01
Hamilton                 Hobbes


1795 NAPOLEON

Vidste du, at da Napoleon Buonaparte, da han var 26 år gammel og som armechef begyndt at få magt, skiftede navn til Napoleon Bonaparte, resulterede det i at han åbnede op for direkte kontakt til sit ubevidste. Hans dyder blev dæmoniseret og førte til hans moralske fordærv.


1809 DARWIN

Vidste du at Charles Darwins talkoder for hans liv var fuld af primtalselementer der styrede hans overordnede videnskabelige arbejde. – Et primtal kan ikke involveres af andre tal. De har deres egen enspændernatur. Er stabiliseret i deres særlige egenart. – Charles Darwin var af en særlig natur.


1876

Vidste du at da Alois Schicklgrüber  gik op til præsten og skiftede sit efternavn ud med Hitler blev det starten på den proces der de næste 75 år, smertefuldt forandrede magtstrukturerne i Europa og gav dets indbyggere kraftige traumer som stadig spøger i europæernes bevidsthed.


Datoen var en såkaldt dobbeltdato hvor alle elementer var dobbelttal, som udtrykker en særlig stærk positiv og negativ energifelt. Alle talenergier er simpelthen forstærket. Datoen var:


tal_historien_02


Denne dato som der kun var seks af i dette århundrede (36.525 dage), blev ubevidst valgt af Alois, så tidsafstanden til hans søn Adolf Hitlers senere fødsel 13 (=4) år efter, forstærkede hans ubevidste negative kræfter: 1  3  4, som var hans drivkraft til, at gøre det han skulle.


Tilbageføringen fra  hans fødselsdag til denne dato  i 1876, falder i overensstemmelse med denne dags energivibration. Det betyder at hans skæbne er knyttet til denne dato. Sådan startede den store europæiske omvæltningsproces.


Læs i ”Talmesteren”
talmesteren_book-150px
 


Numerologisk analyse:
Hitlers barndom og liv: 19 sider.
Hitlers krige: 18 sider.


KENNEDY

På det skæbnebestemte sted mødte han sin banemand og døde nøjagtigt på klokkeslættet  i den nøjagtige tidsafstand fra hans valg som præsident, som mønsteret forudsagde.


Byen han mødte sin skæbne i var:
D A L  L A S
4  1  3  3  1  1
hvis navn var sammensat af hans tre negative tal:
3   1   4.
Han blev erklæret død midt vest tid kl. 13.00 (=4).


Processen startede i 1888 da hans far Joseph Patrick Kennedy blev født.
Dette var udgangspunkt for at forstå hvorfor det gik som det gjorde.


Numerologisk analyse.
Læs i ”Talmesteren”, kapitlet Forførelsen: 17 sider.


2001 11. sept

Hvornår begyndte den konfrontation at tage form, der viste sit globale ansigt: 11. September? Hvornår kom gennembruddet for en samlet bevidsthedsgørelse for muslimerne i det de kaldte: ”kampen mod den store satan”? Hvad siger tallene, set ud fra den muslimske kalenders forløb.


11. september 2001 er år 1422 ifølge denne kalender. Da er der gået 800 år fra dens start i 622.
Hvad betyder 800 år i denne sammenhæng? 


Denne voldsomme konflikt mellem islam og den vestlige kultur, som kaster sin skygge over alle, med fare for en global katastrofe, hvis den ikke bliver holdt under kontrol, er en følelsesmæssig konflikt af dimensioner. Den fører uundgåeligt hen til konflikten mellem Israel og palæstinenserne.


Numerologisk analyse:
Talrapport 11. September: 41 sider
Konflikten mellem Israel og palæstinenserne: 47 sider